Alles over schulden

2017-09-05 - By 

Alles over schulden

Het NIBUD geeft aan dat 75% van de Nederlanders geen inzicht heeft in de maandelijkse uitgaven. Een boute stelling (want hoeveel Nederlanders zijn daar precies voor benaderd) maar of het werkelijke percentage nu wel of niet lager ligt, doet er niet toe. Het blijft hoe dan ook schrikbarend hoog! Uiteraard wil dat niet zeggen dat je in de schulden komt zonder inzicht, want waar veel binnenkomt kan ook veel worden uitgegeven. Maar helaas is dat bij veel mensen niet het geval.

Eerst even een drietal stellingen over schulden (waar of niet waar?)

(de antwoorden vind je terug onderaan deze blog).

 1. Een op de 10 huishoudens in Nederland loopt risico op een problematische schuld (die niet binnen 3 jaar kunnen worden afgelost) of heeft deze al
 2. 62% van de Nederlandse huishoudens heeft onvoldoende buffer om een flinke onvoorziene uitgave te financieren
 3. 1 op de 11 van de huishoudens leeft onder de armoedegrens

Hoe ontstaat een betalingsachterstand?

De redenen zijn divers! Op een schaal van hoog naar laag zijn die redenen als volgt:

 • men kan wel betalen, maar is het “vergeten”
 • inkomensterugval
 • onverwachte terugbetaling van belastingen en/of toeslagen
 • te hoge vaste lasten
 • slecht bijhouden van administratie
 • veel hogere eindafrekening van energie dan verwacht
 • hoge zorgkosten
 • andere onverwachte uitgaven
 • geschil met organisatie waarbij de achterstand is opgelopen

Bij veel mensen is het ook een combinatie van factoren.
Hoe ga je verstandig om met financiën?

 1. Gedrag (financieel beheer) Er is minder kans op schulden als je de administratie op orde houdt en een overzicht hebt van jouw inkomsten en uitgaven, zodat je weet welk bedrag je maandelijks kunt besteden.
 2. Houding (denkwijze over sparen, kopen en plannen) Geld moet rollen? Dit helpt niet echt bij het verstandig omgaan met financiën J. Ben je daarentegen een spaarzaam type, hou je een kasboekje bij, denk je goed na over bepaald uitgaven, en hanteer je de stelregel “een appeltje voor de dorst”, dan ben je goed bezig!
 3. Omgeving (verandering op sociaal, economisch, cultureel of fysiek gebied) Ga je samenwonen, trouwen, scheiden, verhuizen, krijg je kinderen, word je ziek, werkloos of ga je met pensioen? Dan verandert er veel op financieel gebied. Op de oude voet doorgaan kan problemen opleveren.
 4. Persoonlijkheid (karakter, instelling; royaal, impulsief, nauwkeurig, bedachtzaam , onbezorgd) Bepalend voor de (snelle) beslissingen die je neemt op financieel gebied. Door vallen en opstaan leer je je eigen valkuilen kennen en kun je daar iets mee doen!

Wanneer je je bewust bent van alle factoren die meespelen en daar ook daadwerkelijk iets mee doet, kun je heel wat ellende voorkomen. Mocht het echter toch zover komen dat je in de schulden belandt, schroom dan niet om hulp te vragen. Wacht niet totdat je echt niet meer anders kan. Dan moet je alles uit handen geven en niemand doet dat graag…..

Er zijn veel sites waar je meer informatie kunt vinden. Hieronder een korte opsomming:

NIBUD: https://www.nibud.nl/

Schuldhulpverlening: http://www.schuldenzorg.nl/

Wet schuldsanering natuurlijke personen:. http://www.bureauwsnp.nl/

Zelf je schulden regelen: https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/

Uit de schulden: https://uitdeschulden.nu/

 

Antwoorden op de stellingen

 1. Niet waar. Maar liefst 1 op de 6 huishoudens heeft problematische schulden (die niet binnen 3 jaar kunnen worden afgelost) of loopt risico om deze te krijgen! (bron: SZW 2016).
 2. Waar. Inderdaad heeft 62% van de Nederlandse huishoudens onvoldoende buffer. 35% heeft zelfs helemaal geen reserve. Het NIBUD heeft berekend welk bedrag je ongeveer achter de hand moet hebben om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Voor een alleenstaande: 3550,- echtpaar 4000,- en gezin (2 kinderen) 5.000,- Autobezitters moeten rekening houden met hogere bedragen.
 3. Waar. Zo’n 1,3 miljoen mensen moesten in 2012 rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Voor een alleenstaande is dit 990,- oplopend tot 1680,- voor een gezin. (bron: o.a. SCP en CBS 2016).
Posted In:  Financieel
0  comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien + zes =