Aangifte inkomstenbelasting

2015-12-23 - By 

Beknopt voorbeeld

Uw resultaat als ondernemer, oftewel de winst uit de onderneming, wordt net als loon aangegeven in box 1 van de aangifte inkomstenbelasting. In box 1 vindt u verder de woning en hypotheek en uw uitgaven voor lijfrente, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als ZZP’er zijn er verschillende voordelen; de belangrijkste zijn natuurlijk de extra aftrekposten via de belastingdienst. De belastingdienst wil graag dat u ondernemer bent. Wat u moet doen is kilometers maken en natuurlijk zoveel mogelijk winst behalen.

In de onderstaande tabel ziet u wat u bij een bepaald winstniveau aan belasting verschuldigd bent en wat u netto overhoudt. Er is geen rekening gehouden met een eventuele dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De mutatie in de FOR vindt overigens plaats in de commerciële winstberekening en zit dus eventueel boven de hieronder in de tabel genoemde ‘Winst uit onderneming’.

De winst uit de onderneming kunt u overigens makkelijk terug vinden in de Winst-en Verliesrekening die Kostprijscalculatie automatisch voor u opstelt. De eigenrijdersaftrek kunt u eenvoudig in KPC boeken zodat die al verrekend is. TIP ! als u samen met uw partner rijdt dan kunt u deze aftrek voor beiden toepassen. Ook hiervoor zijn handige tabellen in KPC opgenomen, zodat u niets vergeet.

 

Winst uit onderneming € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 80.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280 € 7.280
MKB-winstvrijstelling € 327 € 1.527 € 2.727 € 3.927 € 5.127 € 8.727 € 11.127 € 17.127 € 23.127 € 29.127
Belastbare winst € 2.393 € 11.193 € 19.993 € 28.793 € 37.593 € 63.993 € 81.593 € 125.593 € 169.593 € 213.593
IB/PH voor heff. kort. € 792 € 3.704 € 6.709 € 10.401 € 14.094 € 25.932 € 35.084 € 57.964 € 80.844 € 103.724
Alg.heffingskorting € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033 € 2.033
Arbeidskorting € 248 € 1.480 € 1.611 € 1.611 € 1.551 € 1.533 € 1.533 € 1.533 € 1.533 € 1.533
Te betalen IB/PH en ZVW € 120 € 752 € 4.065 € 8.197 € 12.391 € 24.870 € 34.022 € 56.902 € 79.782 € 102.662
Winst na belasting (netto) € 9.880 € 19.248 € 25.935 € 31.803 € 37.609 € 55.130 € 65.978 € 93.098 € 120.218 € 147.338
Gem.belastingtarief 1,20% 3,67% 13,55% 20,49% 24,78% 31,09% 34,02% 37,93% 39,89% 41,06%

 

Let op! in de winst uit onderneming zijn geen posten verwerkt die in de aangifte inkomstenbelasting thuishoren. Daarbij is met name te denken aan de AOV verzekering of lijfrente. Deze is wel aftrekbaar in die aangifte.

De winst na belasting is dus gelijk aan de winst uit onderneming, minus de te betalen IB/PH (inkomstenbelasting/premieheffing) en ZVW. Bijvoorbeeld bij een winst van € 80.000,- betaalt u € 24.870,- belasting en ZVW. U houdt dan netto € 55.130,- over van de winst, afgezien van eventueel ander belast inkomen of andere aftrekposten.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Naast inkomstenbelasting betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage ZVW) aan de Belastingdienst. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage ZVW. Aan de bijdrage ZVW zit een bovengrens. Daarboven hoeft u niets te betalen.

Posted In:  ZZP - belasting
0  comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien + zeventien =