Posted By: EB

standard

ZZP – hoe staat het ermee?

2017-10-22 - By 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Een nieuw kabinet en dus gaan allerlei regelingen op de beruchte schop of worden aangepast. Al dan niet gunstig of ongunstig voor een bepaalde groep. In ieder geval gaat de al tijden aangekondigde en steeds uitgestelde wet DBA nu definitief NIET door. Hiervoor komt een door de Belastingdienst afgegeven Opdrachtgeversverklaring in de plaats. Read More


standard

Wat is er al bekend (gelekt) van het nieuwe regeerakkoord 2017?

2017-10-07 - By 

Als eerste….

Hoe kan er eigenlijk gelekt worden als men geheimhouding betracht en voor de camera’s bij hoog en laag beweert dat ze nog niets kwijt willen over de besprekingen? Dat is niet zo moeilijk. Het is bewust lekken, mensen alvast voorbereiden op wat er komen gaat (laat die storm maar waaien, uiteindelijk gaat ie weer liggen en gaan de plannetjes gewoon door), de opinie peilen (men kan dan binnenskamers e.e.a. nog aanpassen zonder gezichtsverlies te lijden) of laten weten dat er wel degelijk gewerkt wordt aan een akkoord en zodoende meer tijd krijgen om dit ook daadwerkelijk rond te breien. Je kunt het ook manipulatie noemen, een “vaardigheid” die elke politicus in meer of mindere mate bezit. Read More


standard

Wettelijke (boete)rente

2017-09-08 - By 

Je gaat er vanuit dat jouw rekeningen netjes betaald worden. Dat doe jij tenslotte toch ook? Helaas nemen velen het niet zo nauw met de betalingstermijn. Als kleine ondernemer is het extra lastig om achterstand van betalingen op te vangen. Wettelijk is geregeld dat je hiervoor een rente mag berekenen.

Read More


standard

De Wereld Van Drones

2017-09-05 - By 

Ook een website van KPC: De Wereld Van Drones, het landingsplatform van Droneopdrachten, Dronevideo’s en Drone Marktplaats.

Read More


standard

Alles over schulden

2017-09-05 - By 

Alles over schulden

Het NIBUD geeft aan dat 75% van de Nederlanders geen inzicht heeft in de maandelijkse uitgaven. Een boute stelling (want hoeveel Nederlanders zijn daar precies voor benaderd) maar of het werkelijke percentage nu wel of niet lager ligt, doet er niet toe. Het blijft hoe dan ook schrikbarend hoog! Uiteraard wil dat niet zeggen dat je in de schulden komt zonder inzicht, want waar veel binnenkomt kan ook veel worden uitgegeven. Maar helaas is dat bij veel mensen niet het geval.

Read More


Kasboek in Excel

Kasboek in Excel

Met een kasboek of huishoudboekje krijgt u snel en makkelijk inzicht in uw dagelijkse uitgaven. U ziet wat er maandelijks binnenkomt en wat er weer uitgaat. Wij hebben een kasboek gemaak... Read More
standard

Digitaal huishoudboekje

2017-08-01 - By 

“Een dubbeltje op zijn kant”, “Uitstel van executie”, “Hoeveel ben je waard?”; die programma’s hebben we allemaal wel eens gezien. Het eerste waarmee begonnen wordt is de inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. Want dat is meestal de basis van alle ellende; dat er geen inzicht is en er teveel wordt uitgegeven! Wie kent dat niet dat je je afvraagt waar alles toch gebleven is?

Read More


standard

Tips voor jouw administratie

2017-07-10 - By 
Facturen in Excel Ultimate
  1. Hou je administratie overzichtelijk

Op papier: bewaar alles in dossiermappen op alfabet. Belangrijke documenten (zoals contracten of bankovereenkomsten) apart in een map of archiefdoos. Hou de papieren die je nodig hebt voor de jaarlijkse aangifte apart (bijvoorbeeld onder een tabje “Belastingdienst”. Denk hierbij aan jaaropgave, eindafrekeningen energiebedrijf, overzichten huur of hypotheek en gemeentebelastingen (WOZ-waarde bij eigen huis) etc.

Read More


standard

Wet DBA – Update

2017-07-09 - By 

In mei jl. is een rapport opgesteld door een ambtelijke commissie waarin 10 varianten voor de WET DBA zijn opgenomen. Een lijvig rapport (what’s new)waarin sommige varianten meer tijd zullen vergen omdat hiervoor een wetswijziging nodig is.

Read More