Ellen Bones

CEO OF ANYTHING AND EVERYTHING

Blijf altijd jezelf – Be who you are

Over mij in het kort……al sinds jaar en dag werkzaam in de secretariële sector, tussendoor als ondernemer in het transport en nu weer back to the roots in het online ondernemerschap met als kerntaken: redigeren, sitebeheer, bloggen, pr, social media en administratie.

Briefly about me……have always been working in the secretarial sector, in between as entrepeneur in transport and now back to the roots with online entrepeneurship with core tasks: editing, site management, blogging, pr, social media and administration.