Verlofdagen berekenaar

Berekenen van het aantal vakantiedagen waar u of een medewerker recht op heeft, is lastig?

Niet met deze sheet! Bereken eenvoudig uw verlofrechten, of die van uw medewerkers, aan de hand van de situatie binnen uw onderneming en uw persoonlijke situatie of die van uw medewerkers. Deze spreadsheet houdt rekening met het aantal dagen in het boekjaar en het aantal daarin gewerkte dagen. Als er geen datum in- en/of uit dienst wordt ingegeven, dan wordt uitgegaan van 1 januari tot 31 december van het ingegeven boekjaar.

De volgende situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen.

  • Een werknemer of u werkt part-time x aantal uur per week.
  • Een werknemer of u komt op een bepaalde datum in dienst.
  • Wat gebeurt er als een halfjaar contract eindigt op een bepaalde datum?
  • Hoeveel vakantieuren bouwt de werknemer of u op tijdens het contract?
  • Hoeveel van die uren vallen onder het wettelijke minimum en hoeveel zijn bovenwettelijke verlofuren?

Allemaal zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van verlofdagen/uren.

Berekening is eenvoudig:
Vul de gegevens in de groene velden in.
De verlofdagen berekenaar zorgt voor het uitrekenen van de vakantieuren en geeft een splitsing in de wettelijke en bovenwettelijke uren.

View item details

In winkelwagen - Download

Simply share this and a discount will be applied to your purchase at checkout.

Verlofdagen berekenaar

0 sales

In winkelwagen - Download

Download Categorieën : ,

Specs
Release date:oktober 9, 2017
Last updated:November 10, 2017
Current version:V 1.0
Product type:Excel application
File format:Zip, Xlsx
File size:60,3 kb
Requirements:Windows: Microsoft Office Excel 2007 (of hoger), Apple: Microsoft Office Excel 2011

Download Tags

Copyright Kostprijscalculatie 2019