Privacy Policy

PRIVACY BELEID
Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Alle info die je ons geeft, blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet verstrekt aan derden. Jouw gegevens kunnen altijd op verzoek verwijderd worden uit onze database. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten.

Je dient je ervan bewust te zijn dat KPC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Indien je berichten per mail ontvangt (zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), kun je deze desgewenst eenvoudig stop zetten. Dit doe je door onderaan in de mail op de uitschrijflink te klikken.

KPC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.


PRIVACY POLICY
We are aware that you trust us. We therefore consider it our responsibility to protect your privacy.
All information you provide will remain strictly confidential and will not be disclosed to third parties. Your data can always be removed from our database upon request. This privacy policy applies to all our services.

You should be aware that KPC is not responsible for the privacy policy of other sites and resources. By using this website you agree to accept the privacy policy. If you receive messages by mail (such as our newsletters), you can easily quit them if you wish (click the unsubscribe link at the bottom of the mail).

KPC respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information provided is treated confidentially.