Support Center

Communicatie vindt uitsluitend plaats via ons ticketsysteem. Hiertoe kunt u zich registreren op ons Klantenportaal. U heeft dan ook toegang tot het Informatie Centrum waar u veelgestelde vragen en antwoorden kunt vinden. Voor algemene vragen kunt u altijd een ticket indienen. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. Al uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

In het Klantenportaal (CRM systeem) kunt u ook altijd uw (BTW) facturen m.b.t. bestelde items in onze shop terugvinden.

Bij een aantal downloadpakketten zit een uitgebreide handleiding in de zipfile. Ook zijn een aantal downloads nader toegelicht middels vraag en antwoord in het Informatie Centrum.

Templates op maat of hulp bij uw website?

Dat is ook mogelijk. Neem contact met ons op door een ticket in te dienen.

  Klantenportaal

SUPPORT CENTER (Eng)

Communication exclusively via our ticketsystem. Only usable by registration at our Klantenportaal. Then you also get access to the Information Centrum where you can find frequently asked questions and answers. For general questions you can always contact us by submitting a ticket. State your question as clearly as possible. All your data will be treated confidentially.

In the Klantenportaal (CRM system) you can always find your (VAT) invoices concerning purchased items from our shop.

A number of downloads include a extensive manual in the zipfile. Also a number of downloads are explained by question and answer in the Information Center.

You want custom templates or help with your website?

That is also possible. Contact us by submitting a ticket.

  Klantenportaal