Wat is er al bekend (gelekt) van het nieuwe regeerakkoord 2017?

2017-10-07 - By 

Als eerste….

Hoe kan er eigenlijk gelekt worden als men geheimhouding betracht en voor de camera’s bij hoog en laag beweert dat ze nog niets kwijt willen over de besprekingen? Dat is niet zo moeilijk. Het is bewust lekken, mensen alvast voorbereiden op wat er komen gaat (laat die storm maar waaien, uiteindelijk gaat ie weer liggen en gaan de plannetjes gewoon door), de opinie peilen (men kan dan binnenskamers e.e.a. nog aanpassen zonder gezichtsverlies te lijden) of laten weten dat er wel degelijk gewerkt wordt aan een akkoord en zodoende meer tijd krijgen om dit ook daadwerkelijk rond te breien. Je kunt het ook manipulatie noemen, een “vaardigheid” die elke politicus in meer of mindere mate bezit.

Op alfabetische volgorde hieronder een aantal zaken op een rijtje (vernomen uit diverse nieuwsbronnen).

BTW tariefwijziging

Het lage BTW tarief (6%) gaat naar 9%. Het lage BTW tarief betreft onder andere: voedingsmiddelen, genees- en hulpmiddelen, boeken, kunst, agrarische goederen, water, engas en minerale olie voor de tuinbouw.

Eigen risico zorg blijft € 385,-

Proefballonnetjes over verhoging van het eigen risico liepen uiteindelijk leeg; deze blijft op € 385,- staan. De zorgpremie gaat wel omhoog….

Eigen woning forfait

Dit betaal je als huisbezitter met hypotheek. Een fiscale bijtelling bij het inkomen omdat het woongenot wordt gezien als inkomen in natura. De hoogte van het bedrag hangt af van de waarde van het huis (WOZ). Dit forfait wordt nu verlaagd. Eigen huis bezitters zonder hypotheek betaalden dit niet (om de hypotheekaflossing te stimuleren), maar dat gaat nu veranderen! Gedurende de komende 20 jaar wordt dit forfait in stappen voor de hypotheekvrije huizenbezitters weer ingevoerd.

Hypotheekrenteaftrek

Handen af van de hypotheekrenteaftrek…..wie herinnert zich dat niet? Loze woorden, want vanaf 2020 wordt deze aftrek versneld afgebouwd. De bedoeling is het streeftarief van 37% te bereiken in 2023.
Kilometerheffing

Er wordt gekozen voor een bepaalde vorm van heffing voor het vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.

Lagere belastingen

Middeninkomens krijgen miljarden belastingvoordeel via hogere nettolonen. Dat zou mogelijk zijn door een nieuw belastingsysteem met nog maar twee schijven van bijna 37% en 50% in te voeren.

Vaderschapsverlof wordt uitgebreid

Tot op heden krijgen nieuwbakken vaders 2 dagen vrij na de geboorte van hun kind. Vanaf 2019 worden dat er 5. Per 1 juli 2020 wordt een speciaal aanvullend verlof ingevoerd; een partner mag 5 weken verlof opnemen gedurende het eerste half jaar na geboorte van een kind. Men krijgt dan een uitkering via het UVW (70% van het laatstverdiende loon).

Vermogensbelasting omlaag

De vermogensbelasting gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, het gaat hier dan om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen, wordt verhoogd van € 25.000,- tot € 30.000,-.

Winstbelasting bedrijven

BV’s en NV’s betalen vennootschapsbelasting over de winst. De belasting voor winstbedragen tot € 200.000,– gaat nu omlaag naar 16% (was 20%). Voor hogere bedragen gaat het tarief omlaag naar 21% (was 25%).

Wat er nu precies wel en niet gaat veranderen? Binnenkort zullen we het weten…..

Posted In:  Belasting Financieel Nieuws
0  comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 3 =