ZZP – hoe staat het ermee?

2017-10-22 - By 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Een nieuw kabinet en dus gaan allerlei regelingen op de beruchte schop of worden aangepast. Al dan niet gunstig of ongunstig voor een bepaalde groep. In ieder geval gaat de al tijden aangekondigde en steeds uitgestelde wet DBA nu definitief NIET door. Hiervoor komt een door de Belastingdienst afgegeven Opdrachtgeversverklaring in de plaats.

Hoog/laag tarief

In het nieuwe regeerakkoord staat dat ZZP’ers met een hoog uurtarief (vanaf € 75,-) zonder risico kunnen worden ingehuurd. Er wordt dan een zogeheten opt-out ingevoerd; de opdrachtgever betaalt geen loonbelasting of werknemersverzekering. Daarbij moet ook afgesproken worden dat de ZZP’er maximaal 1 jaar wordt ingehuurd, of geen reguliere werkzaamheden zal verrichten.

Het laag tarief wordt bepaald op zo’n € 15,- tot € 18,- per uur, wat overeenkomt met zo’n 125% van het wettelijk minimum. Wordt er minder betaald, dan is er sowieso sprake van een arbeidsovereenkomst! Dit is ook het geval als het laag tarief betaald wordt en de ZZP’er minimaal 3 maanden wordt ingehuurd of reguliere activiteiten verricht.

Opdrachtgeversverklaring

Voor ZZP’ers die boven het laag tarief vallen komt er een Opdrachtgeversverklaring. Die verklaring wordt door de Belastingdienst afgegeven na het invullen van een webmodule. Via die module worden vragen gesteld over het soort werkzaamheden en wordt de gezagsverhouding verduidelijkt. Hier wordt meer naar de materiële kant gekeken en niet naar de formele omstandigheden. Het systeem van modelovereenkomsten komt hiermee te vervallen. Deze verklaring doet overigens veel denken aan de vroegere VAR verklaring of de BGL (Beschikking Geen Loonheffing).

Handhaving

Maar hoe gaat de Belastingdienst e.e.a. toetsen en handhaven? Gelukkig het eerste jaar na invoering terughoudend, er is dus tijd voor trial en error!

We zullen zien hoe alles in de praktijk gaat werken. Daar kunnen we zeker nog vele blogs aan wijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

10 + 20 =